Logistika

Doplnkové služby:
  • služby colného deklarovania
  • príprava všetkých colných a prepravných dokumentov (JCD, JCDd, DCH, DCHd, CMR, EUR, T1)
  • zabezpečenie colných poplatkov
  • komplexné poradenstvo v colných a zasielateľských otázkach
  • prekládka obilia

Možnosti prepravy

RailwayAuto
Aby sa zabezpečilo včasné dodávky obilia z Ukrajiny konečnému odberateľovi v Európe, vlastní naša skupina spoločností vlastný vozový park železničných vagónov na Ukrajine - celkovo 230 vagónov pre ukrajinský rozchod koľají, ako aj vlastný automobilový park na prepravu obilia po európskych cestách - od 25 ton do 1000 ton.

K nášmu obilnému silu vedie ukrajinská železnica so šírkou koľaje 1520 mm. Môžeme prijímať naše obilie na týchto koľajach.

Naše obilné silo je napojené aj na dve európske koľaje so šírkou 1435 mm.

Taktiež máme možnosť skladovať obilie dovezené z Ukrajiny v našom obilnom sile v našich krytých skladoch.

Kontakty

V súvislosti s logistickými otázkami prosím kontaktujte:

Card avatar
Bartolomej Némethi
skenruhu
Výkonný riaditeľ, manažér železničnej logistiky
Card avatar
Alexander Boda
skhuru
Manažér automobilovej logistiky